Menu Menu
meny

Lagerbolag

Vad är ett lagerbolag?
Ett lagerbolag är ett bolag som finns på ”lager” hos speciella ombud (lagerbolagsbildare) och därmed är klart att förvärvas och nyttjas. Ett bolag får inte rättskapacitet (rätt att ingå avtal) förrän det är registrerat hos Bolagsverket. Ett lagerbolag till försäljning är redan registrerat och har därmed rättskapacitet. Ett lagerbolag kan i de flesta fall överlåtas samma dag som beställning/köp görs hos en lagerbolagssäljare, varför en verksamhet omgående kan startas med hjälp av ett lagerbolag utan att invänta registreringen hos Bolagsverket.

Vid köp av lagerbolag är det viktigt att känna sig trygg med leverantören och att praxis för bildande och tillhandahållande av lagerbolag följs. T ex ska alltid ett lagerbolag vara bildat med kontanta medel på ett bankkonto för bolaget. Det ska alltid ägas av lagerbolagshållaren direkt och inte av andra lagerbolag och vid försäljningen ska aktiekapitalet, i regel 50 000 kr, vara intakt och motsvaras av ett tillgodohavande på ett bankkonto för bolaget. Avslutningsvis ska lagerbolagsaktören kunna garantera att ingen verksamhet har bedrivits i bolaget innan försäljningen.

Nya regler har tillkommit i aktiebolagslagen under 2010 och 2011, vilka innebär att kravet på minsta aktiekapital har sänkts från 100 000 till 50 000 kr, att mindre bolag inte behöver ha revisor samt att det är möjligt att ha bokslut vid utgången av samtliga månader under året.

Kom ihåg!

  • Att aktiebolag alltid skall ha ett aktiekapital på minst 50 000 kr
  • Kontrollera att aktiekapitalet i lagerbolaget finns kvar vid köptillfället 

Lagerbolag finns i regel för såväl aktiebolag som handels- och kommanditbolag.


Vill du ha tips om lagerbolagsbildare?
Vi i Eget Bolag har ingått avtal med lagerbolagsbildare. I fall du önskar information om vilka vi samarbetar med, använd länken nedan.

 

Önskar mer information om Lagerbolag
Annons