Menu Menu
meny

Fallgropar i upptakten

Det är inte alltid det går som man hade tänkt sig. Startar man ett företag för första gången, skall det mycket till om man inte stöter på oförutsedda problem under vägen. Det som avgör är hur man tacklar problemen och hur snabbt man tar tag i dem. Det är likväl en del typiska fel som många nyetablerare gör. Vi skall försöka att gå in på några av dessa här:

För dålig idé
Behovet på marknaden för din idé är avgörande. Det är viktigt att du har ett tillräckligt stort kundunderlag för produkten eller tjänsten du levererar. Många har misstagit sig på just detta. Var noggrann när du kollar marknaden på förhand. Räkna på ett "extra kundunderlag" i förhållande till det kundunderlag som du måste ha. Långt ifrån alla kommer att "tända" på produkten på samma sätt som du gör.

Brist på kapital
Det är en gyllene regel att du måste dubblera utgifter och halvera intäkter i förhållande till vad du tror. Med detta som bakgrund skall du räkna ut behovet av kapital. Det är alltid så att saker kostar mer än du tror. Det dyker också upp utgifter som man inte hade räknat med. Flera goda ideér kan inte förverkligas pga. brist på kapital. Det är faktiskt ofta lättare att be om mer med en gång i stället för att komma tillbaka till banken efter 3 månader pga att pengarna redan har tagit slut. Är det så att du ser behov av t.ex. att utvidga kassakrediten med 3 månader, gå till banken redan idag. Vänta inte tills problemet blir akut. Med detta visar du i alla fall att du har kontroll på situationen.

Dåliga betalare
Det är långt flera som är tröga betalare än du tror. Räkna inte med att pengarna finns på kontot på förfallodagen. Det går ofta dagar eller veckor över förfallodagen innan pengarna kommer. Under tiden måste du ha pengar till nödvändiga utlägg. Att en leverantör kräver kontant betalning i början är inte ovanligt. Att du inte har pengar pga att din egen kund inte har betalat har inte din leverantör förståelse för. Har du inte pengarna får du kanske inte varan. Detta har spolierat många företagsetableringar. Här är det viktigt att du lägger upp goda rutiner för att kräva in dina fordringar. Du skall inte vara för snäll mot de som inte betalar. Det är ofta de som verkar mest trovärdiga som är de största "bovarna". Tänk på att om de har det jobbigt ekonomiskt är det långt fler än du som har pengar utetående. Då är det den som trycker på hårdast som får betalning först.

En annan lösning kan vara att ingå avtal med ett företag som erbjuder fakturaköp. Kort sagt är detta en tjänst som gör att du kan ha pengar på konto redan inom 2-3 dagar efter utställd faktura. Alltså långt innan kunden skulle ha betalat. Detta kostar normalt någon procent av fakturabeloppet och kan vara en god lösning.

Det tar tid att bygga upp
Tänk på att det tar lång tid att bygga upp ett nytt företag. Anpassa kassaflödet efter detta. Det kan ta flera år innan du kan ta ut den lön du önskar och innan du ser att företaget ger ett positivt reultat. Lär dig att inte använda pengar som du inte har. Räkna inte med osäkra intäkter när du värderar framtida investeringar. Uteslut det som inte absolut är nödvändigt tills du har medlen disponibla.

För dålig Affärsplan
Sist men icke minst vill vi än en gång påpeka nödvändigheten av att du gör ett grundligt arbete för att utveckla affärsplanen. (Läs mer om affärsplanen här.) Alla punkterna ovan kan du undvika genom att göra ett bra jobb från början.

 

Önskar mer information
Annons