Menu Menu
meny

Affärsidé

Affärsidén är själva grundpelaren i företagsetableringen. Det är din idé som lägger grunden för det nya företaget. Vilken marknad skall den serva och vilka behov skall den täcka. Det är viktigt att man på förhand tänker igenom detta:

Är den bra nog?
Innan du satsar tid och resurser på att starta företaget, är det avgörande att sätta idén på prov:

  • Är idén tillräckligt bra för att kunna förverkligas? Här är det många faktorer som spelar in:
  • Finns det en marknad för produkten/tjänsten?
  • Hur är konkurrenssituationen?
  • Hur mycket kapital behöver du för att sjösätta idén?


Fråga andra
Börja med vänner och bekanta du litar på. Vad tycker de om din idé? Kan de tänka sig att köpa produkten/tjänsten du planerar att starta upp med? Prata också med potensiella kunder. Har de något intresse för produkten. Prata med de leverantörer du eventuellt kommer att använda. Vad tycker de om din idé? Utöver att värdera om själva idén är bra, är det också viktigt att värdera om det är möjligt att sälja produkten till ett sådant pris att det täcker dina kostnader och på sikt också generera överskott.

Information om etableringsideér
Har du etableringsanda, men inte alla ideér själv, finns det faktiskt någon som kan hjälpa. Franchise är en driftsform som har blivit vanlig. Du går här in i ett befintligt koncept där idé, produkter, marknad etc. är väl beprövat. Bensinstationer, klädesaffärer och kiosk är branscher där detta är utbrett idag. Du driver där ditt eget företag, men med redan tidigare utprovat koncept.

Även om själva idén i sig är bra, är det en rad avgörande moment som du måste tänka igenom innan du sätter i gång. Se mer under affärsplan.

 

Önskar mer information
Annons