Menu Menu
meny

Företagsformer

Frågor att ta ställning till vid val av företagsform

  • Hur mycket kapital är du beredd att satsa?
  • Hur många delägare skall vara med i bolaget?
  • Vilka förpliktelser och vilket ansvar vill du ta på dig?
  • Vilka risker är du villig att ta?
  • Vill du skilja verksamhetens ekonomi från din privatekonomi?
  • Vilka löne- och skattemässiga fördelar finns i olika företagsformer?
  • Behöver jag skydda mitt företagsnamn mer än lokalt?
  • Hur kan man avsluta olika företagsformer?


Vilken företagsform du bör välja beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns, om du ska starta ensam eller om ni är flera. Oavsett vilkenföretagsform du väljer ska du ansöka om F-skatt.

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet kan passa dig som ska starta ett företag ensam. Det finns inget krav på något satsat kapital, men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin.

Aktiebolag

Aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag krävs ettaktiekapital på minst 25 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är normalt sett  begränsat till aktiekapitalet. Det finns dock situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig, exempelvis för obetalda skatter och avgifter.

Handelsbolag och Kommanditbolag

Handelsbolag kan vara ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta ett företag tillsammans. Inte heller här finns något krav på satsat kapital, men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Minst en person måste vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, övriga är endast ansvariga med satsat kapital.

Ekonomisk förening

För att starta en ekonomisk förening krävs minst tre personer. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna ska vara delaktiga i verksamheten. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är i princip begränsat till medlemsinsatsen. En bostadsrättsförening är också en ekonomisk förening.

Ideell förening

En ideell förening får driva näringsverksamhet. Men den ideella föreningen får inte drivas för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, utan den ska ha ett ideellt syfte.

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening är en juridisk person som bildas för att förvalta objekt som är till nytta för flera fastigheter. Objekten kan till exempel vara enskilda vägar, parkeringsplatser, lekplatser, bryggor, bredband, trapphus och hissar.

Källa:  Verksamt

 

Önskar mer information
Annons