Menu Menu
meny

Varumärke / Patent

Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.

Källa: www.prv.se

Varumärke

Vad är ett varumärke?
Ett varumärke är ett kännetecken som företag använder för att skilja sina varor eller tjänster från andras. Ett varumärke kan exempelvis vara ett ord eller någon annan grafisk symbol som kännetecknar en vara eller en tjänst. Märket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, som bokstäver, siffror och figurer. I somliga fall kan själva varan eller varans förpackning fungera som kännetecken. En fantasifull parfymflaska är ett sådant exempel. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken. Ett varumärke är en egendom som kan säljas, överlåtas och pantsättas.

Varför registrera ett varumärke?
Ett varumärke kan betinga höga ekonomiska värden. Varumärket blir allt viktigare för företagen i en tid när utbudet av varor och tjänster ökar. PRV ger ensamrätt till ord och andra grafiska symboler som kännetecken för en vara eller en tjänst. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken. Registrering hos PRV är det säkraste sättet att få ensamrätt till ett unikt kännetecken i Sverige. Ensamrätt kan även uppnås genom inarbetning. Ordet eller symbolen har då blivit allmänt känt bland dem som varan eller tjänsten riktar sig till. Säkrast är dock att ansöka om en registrering, eftersom ensamrätten då kan styrkas med registreringsbeviset.

Hur lång tid tar det att registrera ett varumärke?
Finns det inte några hinder mot att registrera ditt sökta varumärke kommer det att registreras inom ca 8 månader från ansökningsdagen.Finns det hinder mot att registrera ditt varumärke kommer du att informeras om dessa i ett brev (s.k. föreläggande) som skickas till dig inom ca sex till sju månader från ansökningsdagen. I detta fall kommer vi att avvakta med registreringen av ditt varumärke till dess att hindren avhjälpts.


Design
Ett mönster är en produkts utseende. I dagligt tal används ofta ordet design i stället för mönster. När vi talar om mönster- eller designskydd är det frågan om ett rent form- eller utseendeskydd, inte ett skydd för bakomliggande tekniska idéer eller funktioner. En beståndsdel till en sammansatt produkt kan endast skyddas om den är synlig vid normal användning. Någon skillnad på prydnads- och nyttodesign görs inte. Båda typerna kan skyddas. Ornament bedöms som en produktdel och är en fristående fantasiskapelse som används till dekorering av olika slags produkter, t.ex. dekor på hushållspapper, tyger, tapeter m. m. Det kan vara en ytdekor eller en relief.
Även tredimensionell dekor kan ibland skyddas som ornament, t ex stuckaturimitationer.

Varför ska du skydda din design?
I dagens samhälle får design en allt större betydelse. Det räcker inte längre att ta fram en bra produkt, utan för att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom ha ett tilltalande yttre. En säljande design ger konkurrensfördelar.

Bakom en bra design ligger ofta både hårt arbete och stora investeringar. Därför är det viktigt att du skyddar din design så att ingen annan drar nytta av den. Genom att registrera får du ensamrätt, mönsterrätt, till din design. Det innebär att ingen annan har rätt att utan ditt tillstånd använda din design yrkesmässigt. Ingen annan får tillverka, försälja, importera eller hyra ut en vara vars utseende inte väsentligen skiljer sig från din design.

Den som använder din registrerade design utan tillstånd gör sig skyldig till mönsterintrång. Du kan vända dig till allmän domstol och domstolen kan förbjuda den som gjort intrång att fortsätta detta samt utdöma skadestånd. I vissa fall kan mönster­intrång bestraffas med böter eller fängelse.

Hur lång tid tar det att få designskydd?
PRV påbörjar behandlingen av din ansökan inom en vecka från att dina ansökningshandlingar kommit in. Du får sedan ett första besked inom cirka 3 månader.

Den totala handläggningstiden påverkas av vilka kontakter som behöver tas mellan PRV och dig under registreringsprocessens gång.


Patent?
Patent är ett skydd för tekniska lösningar och uppfinningar. Det är själva idéns utformning och användning som du får skydd för, det betyder att inte bara produkter utan även metoder och användningar kan patenteras.

Genom ett patent får du ensamrätt att använda uppfinningen yrkesmässigt, exempelvis vid försäljning och tillverkning. Ensamrätten gäller i 20 år. Den som utnyttjar uppfinningen utan tillåtelse gör patentintrång och kan stämmas inför domstol av patenthavaren.

För att få ett patent måste uppfinningen uppfylla vissa krav.

Varför ska du söka patent?
Det finns många skäl till varför ett patent är en lönande affär. Idag används ofta ett patent för att stödja marknadsstrategier genom att skydda uppfinningen i de länder där man själv eller ens partner har tillverkning/försäljning eller där ens konkurrenter finns. I och med att man får ensamrätt hindrar man konkurrenter från att plagiera produkten och patentet ger då en möjlighet att få tillbaka de investeringar man gjort.

Genom att du tvingar konkurrenter att utveckla egna uppfinningar på det problem som din uppfinning löser får du gott om tid att skaffa dig ett försprång på marknaden. Dessutom kan du ta ut ett högre pris tack vare ensamrätten. Ju bättre skydd du har, desto bättre är möjligheterna att hålla en bra prisnivå.

Det blir även lättare att hitta affärspartners. De vet att de får tillgång till skyddad teknik och blir då villiga att satsa lite mer.

Vill du sedan inte själv tillverka och sälja din uppfinning kan du sälja och tjäna pengar på det sättet.

Tanken med patentsystemet är att den tekniska utvecklingen ska stimuleras; uppfinnaren får patent mot att staten får offentliggöra uppfinningen. Ny kunskap kan på den sättet utnyttjas till ytterligare utveckling.

Hur lång tid tar det att få patent?
Vanligtvis tar det cirka tre år innan du får ett godkänt patent. Cirka sju månader efter att du lämnat in patentansökan får du besked från oss, om din uppfinning kan vara patenterbar. I detta s.k. tekniska föreläggande beskriver vi vad i din ansökan som kan gå att patentera. Då har du även möjlighet att justera din ansökan.

Ett patent är giltigt i 20 år.

I det fall du har behov av information om aktörer inom patent / design / varumärke, använd länken nedan. Vi informerar dig helt gratis.
 

Önskar kontakt med patentbyrå i mitt närområde
Annons