Menu Menu
meny

Advokat

Advokat - är det dyrt?

Många drar sig för att använda advokat. Myten är gärna den att det kostar tusentals kronor att bara kontakta en advokat. Faktum är att det vid ganska många tillfällen är en mycket god företagspolitik att använda sig av en advokat för att t.ex. utforma avtal, kontrakt vid köp och försäljning etc. Konsekvensen av att göra det själv, med den osäkerhet det kan medföra, kan vara att du istället behöver hjälp från en advokat för att "reda upp" efter dig. Detta är i de allra flesta fall klart dyrare och det kräver ofta långt mycket mer tid.


Advokat i etableringsfasen

Som nyetablerad står du inför en rad problemställningar som inkluderar lagar, och regler. Redan i själva uppstartsprocessen skall det utarbetas en rad avtal och dokument. För många som gör det själv går det bra. För många andra har det varit en mycket dyrköpt erfarenhet eftersom det har uppstått en tvist som har sin bakgrund i tvetydiga dokument där avtal har ingåtts t.ex. mellan två kompanjoner. Om du måste engagera advokat efter att det har uppstått en tvist, blir kostnaden mångdubbelt, jämfört med att formalisera frågorna i från början. Att använda en advokat kan därför för många etablerade vara en bra försäkring.


Till vilka saker använder man advokat i uppstarten?

Detta kan självklart variera från företag till företag. Faktorer som spelar in är bolagsform, hur många personer som startar företaget, vilken bransch man startar upp i, vilka förrättningsdokument man skall använda gentemot kunder mm.


Detta är några av de saker en advokat kan göra för dig vid uppstarten:

  • Utarbeta företagsavtalen
  • Ta fram avtal grundarna emellan
  • Ta fram kontrakt och andra dokument som skall användas ut mot kunder
  • Ser igenom olika kontrakt du skall signera (hyresavtal, leasingpapper etc)
  • Utarbeta anställningsavtal
  • Optionsavtal
  • Skattemässiga frågeställningar
  • Borgensavtal med säkerhet
  • Någon erbjuder sig att sitta i styrelsen
  • Inkassoverksamhet


Detta är några av de saker en advokat utför.


Hur skall man välja advokat?

För det första är det viktigt att du kontaktar en advokat som arbetar med den typ av verksamhet som du har behov av hjälp med. För dig som startar upp ett företag, kan vi använda det samlade begreppet företagsjuridik. Nu är det så att vi har advokater som arbetar inom alla områden. Det är nästan bara i de största städerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) vi finner advokater som har specialiserat sig. Juridiken är mycket omfattande och de flesta advokater har således specialområden där de har mest erfarenhet från. Det är vanligt att det på ett advokatkontor finns olika advokater för olika frågeställningar.

Har du bekanta eller andra företag du kan kontakta, som har använt sig av advokat, kan det vara värt att lyssna med dessa hur de ser på det arbete som advokaten utfört. Speciellt värdefullt är detta om vederbörande hade samma behov som du har.


Vi i Eget Bolag kan hjälpa dig

Vi har ett brett nätverk av duktiga advokater som vi gärna rekommenderar dig. Detta är advokater som arbetar med företagsjuridik och som har varit med och startat en rad andra företag tidigare. Vårt nätverk är spritt runt stora delar av landet och vi utvidgar det löpande. För gratis information om advokat använd länken nederst på denna sida.

 

Önskar kontakt med advokat i mitt närområde
Annons