Menu Menu
meny

Redovisning

Räkenskaper - är det krävande?
Att föra räkenskaper innebär att man måste ha kännedom om en rad olika lagar och föreskrifter. Många som etablerar sig tror att det är rätt enkelt att själv föra räkenskaper, i varje fall de första åren. Sanningen är att för de allra flesta är det mycket lönsamt att lämna bort räkenskaperna till en extern byrå med en gång. Företagarna är som oftast produktorienterade. Huvudinriktningen ligger på produkten eller tjänsten som man startar upp med. Processen med att utveckla och sälja en ny produkt kräver sin fulla insats. Det är också här du skall använda all den disponibla tid du har till förfogande. Använd inte kvällar och helger till att komma ikapp med räkenskaperna. Sannolikheten för att resultatet både blir dåligt och att du använder mycket tid är stor. Använd den tiden till att sälja och till andra aktiviteter som ger intäkter i företaget. Är du också revisionspliktig kommer icke fullt nöjaktiga räkenskaper att innebära högre revisionskostnader. Då kan det snabbt bli stora kostnader. De allra flesta revisorerna kräver att du använder en auktoriserad redovisningsbyrå, i de fall du inte själv har kompetens på området.

Hur skall man välja redovisningsbyrå?
Det finns ett hav av redovisningsföretag att välja mellan. I dagens moderna samhälle sker mycket av kommunikation över fax, mail etc. Likväl menar vi att du bör ta sikte på att hitta en byrå, som finns i din närhet. Då har du i varje fall en möjlighet till att sätta dig ner tillsammans med ansvarig handläggare på byrån. I upptakten kan handläggaren tillföra dig mycket. Han har helt säkert redan tidigare stött på många av de problem du möter. Kanske har han också andra klienter i din bransch och vet dina behov bättre än du kanske själv gör i starten. Använd byrån på ett aktivt sätt är vårt klara råd.

Det kan vara värt att kolla referenser hos den byrå du överväger. Är andra kunder nöjda med det jobb som har utförts? Det är också viktigt att du finner en byrå som har kunder på din egen "nivå". Med det menar vi att du bör finna en redovisningsbyrå som har erfarenhet från etablering och som har små företag som kunder. Hellre det än att välja en byrå som sköter räkenskaper för stora koncerner. Men viktigast är likväl kompetensen hos den person du får som handläggare och som är din kontaktperson hos byrån. Blir du inte tilldelad en egen handläggare, bör du automatiskt kräva detta. Han eller hon kommer genom detta att känna dig och ditt företag långt mer än om du löpande skall förhålla dig till olika personer.

Vi i Eget Bolag kan hjälpa dig
Vi har ett brett nätverk av duktiga redovisningsbyråer som vi gärna kan rekommendera dig. Detta är företag som arbetar speciellt mycket med småföretag och som har varit med och startat en rad andra företag tidigare. Vårt nätverk är spritt runt hela landet och vi utvidgar det fortlöpande. För gratis information om redovisningsbyrå använd länken nederst på denna sida.

Vad gör en redovisningshandläggare?
Detta kan variera från handläggare till handläggare och vad du faktiskt vill att han eller hon ska göra. Detta är några av de vanligaste tjänsterna:

  • Dokumentera bilagorna och utarbeta månatliga räkenskapsrapporter
  • Lönebearbetning, rapportering av skatteavdrag, arbetsgivareavgifter, löne- och skatteavgifter mm.
  • Fakturering
  • Mervärdeskatteavgifter
  • Bevaka utestående fordringar
  • Hålla uppsikt över och svara för att offentliga obligatoriska rapporter utföres
  • Generell rådgivning
  • Någon erbjuder sig att ingå i styrelsen


Kort sammanfattat kan redovisningsbyrån handha hela den ekonomiska sidan i företaget om du önskar detta. Se då till att du anlitar en handläggare du helt och hållet litar på.
 

Önskar kontakt med redovisningskonsult i mitt närområde
Annons