Menu Menu
meny

Inkasso


Många företagsledare har fått erfara att inte alla kunder betalar i rätt tid. Faktum är att det stadigt blir fler som är dåliga betalare ute i näringslivet. Konkurrensen i näringslivet ökar och många använder låga marginaler. Det blir stadigt fler som inte gör rätt för sig i tid, i värsta fall aldrig.

Alla företag, oavsett bransch, bör ha goda rutiner både för fakturering och senare för indrivning av fordran. Det finns många exempel på företag som har måst gå till skiljedom pga. att företaget inte självt har kunnat utföra sina förpliktelser beroende på dålig betalningsförmåga hos kunder. Låt inte detta ske i ditt företag.

Det som är avgörande är att man fakturerar regelmässigt, för att sedan noga följa vem som betalar och inom vilken tid. Uteblir pengarna är det viktigt att sätta igång nödvändiga rutiner så fort som möjligt. För de allra flesta är detta ett jobb man bör lämna över till professionella aktörer. I alla fall när kunden inte betalar trots påminnelser/inkassokrav. Då bör nästa steg vara att indrivningen övertas av en professionell inkassobyrå.

De flesta inkassobyråer lever huvudsakligen av de avgifter de lägger på sina gäldenärer. Dvs. att det är dina "sena betalande kunder" som täcker de huvudsakliga utgifterna som inkassobyrån har. Det är noga fastställt och bestämt i regelverket vilka avgifter som gäller. Det är vanligt att man betalar en låg avgift för att vara kund hos en sådan inkassobyrå. I de fall du måste gå till domstol för att få in dina pengar, måste du ofta räkna med att ställa säkerhet för ett betydande belopp, som självklart du kan kräva tillbaka från gäldenären då du vinner målet. Detta avtalar du alltid med inkassobyrån i från början. Men även om du skulle vinna ett mål över en dålig betalare hjälper det föga om det inte finns pengar att hämta hos den skyldige. Detta bör man tänka igenom noga innan man startar en rättslig process.

Som framgår ovan är det en del regler och bestämmelser man måste känna till i kampen för att driva in utestående fordringar. Vidare information får du hos en inkassobyrå. Dessa kan också vara behjälpliga med att lägga tillrätta fakturatutiner etc. i ditt företag på så sätt att du sällan råkar ut för kundförluster. I det fall du har behov av information om aktörer inom inkassoverksamhet, använd länken nedan. Vi informerar dig helt gratis.

 

Önskar kontakt med inkassobyrå i mitt närområde
Annons