Menu Menu
meny

Revision


En revisor granskar en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter analyserar revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem ingår också i arbetet. Revisorn ger råd om vad man bör förbättra inför ett nytt verksamhetsår. Iakttagelser och bedömningar sammanfattas i en granskningsrapport. Revisorn gör också en kort revisionsberättelse.

En revisor kan fungera som rådgivare inom andra områden än redovisning och skatt. Revisorn som har erfarenhet från många olika företag och branscher kan vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk. Andra vanliga uppgifter är att hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar, exempelvis värdering i samband med att ett företag ska överlåtas. Att ge råd om vilken företagsform som är bäst när ett företag ska etablera sig kan också ingå i arbetet.

Vi kan hjälpa dig

Vi har ett brett nätverk av duktiga revisionsbyråer som vi gärna kan rekommendera dig. Detta är företag som arbetar speciellt mycket med småföretag och som har varit med och startat en rad andra företag tidigare. Vårt nätverk är spritt runt hela landet och vi utvidgar det fortlöpande. För gratis information om revisionsbyrå, använd länken nederst på denna sida.
 

 

Önskar kontakt med revisor i mitt närområde
Annons