Menu Menu
meny

Trycksaker


Alla företag använder trycksaker i större eller mindre omfattning. Det handlar om kontorstrycksaker som brevpapper, visitkort, konvoluter, eller broschyr och reklamtrycksaker.

Hur väljer man tryckeri?

Faktorer som spelar in i valet av tryckeri är:

  • Pris
  • Kvalitet på trycksakerna
  • Leveransvillkor
  • Hjälp med utformning mm.


Vilka faktorer som bör väga tyngst varierar från kund till kund och från trycksak till trycksak.


Vi ger dig bättre förutsättningar för trycksaker
Vi i Eget Bolag har kontakt med en rad olika tryckerier. Detta är tryckerier som vi antingen själva använder, eller som våra samarbetspartner/kunder använder. Vilket tryckeri som är det bästa, beror på vad du skall trycka. Eftersom vi känner priser och kvalitet hos de olika tryckerierna, kan vi enkelt hänvisa dig vidare till det tryckeri som passar bäst just för dig. Flera av tryckerierna är särskilt konkurrenskraftiga på vissa typer av uppdrag.

Använd denna möjlighet till att få ett ej förpliktande erbjudande på det du önskar få upptryckt. Detta kan du jämföra med de förutsättningar du redan tidigare har hos din fasta tryckerikontakt. Du använder länken nedan.

 

Önskar kontakt med tryckeri i mitt närområde
Annons
Samarbetspartners