Menu Menu
meny

Försäkring


Tänk noga igenom hela din försäkringssituation - vad händer om det blir inbrott eller om du inte kan arbeta i företaget under en längre tid? Din verksamhet och dina behov avgör vilka försäkringar du behöver skaffa till dig själv, ditt företag och dina anställda.

Vi har valt att samarbeta med försäkringsbolaget som har sin logga på höger sida. Ofta har försäkringsbolagen tagit fram paketlösningar för det nystartade företaget. Notera att hemförsäkringen inte gäller för näringsverksamhet.

Har du anställda ska du tänka på försäkringar även för dem. De kollektivavtal som gäller på arbetsmarknaden anger vilka försäkringar som arbetsgivaren är skyldig att teckna och i vilka försäkringsbolag. Även arbetsgivare som saknar avtal med sina anställda kan teckna en AFA-försäkring.

Kontakta försäkringsbolag, försäkringsmäklare eller banker för mer information. Tillhör du ett branschförbund kan det finnas speciella försäkringserbjudanden till medlemmarna.


Så kompletterar du ditt skydd
Ingen verksamhet är den andra lik. Därför skiftar även försäkringsbehovet. Följande uppställning ger dig en uppfattning om några försäkringar som kan bli aktuella när du startar företag.

Några exempel på försäkringar för dig själv:

 • Arbetslöshetsförsäkring. Bli medlem i en a-kassa. Du får ett visst skydd om företaget inte utvecklas enligt planerna.
 • Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande. Utbudet hos försäkringsbolag, försäkringsmäklare och banker är stort, sök via Internet eller telefonkatalog.
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukavbrottsförsäkring. Vid sjukdom kan du få ersättning för fasta kostnader.
 • Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som täcker kostnader för läkarvård och vikarie.


Några exempel på försäkringar för företaget:

 • Egendomsförsäkringar. Inventarier, varor och annat vid inbrott, brand, vattenskada med mera.
 • Ansvarsförsäkring. Vid skadeståndsanspråk. Det finns även konsultansvarsförsäkringar.
 • Avbrottsförsäkring. Ersätter skador som kan uppstå till följd av avbrott i verksamheten.
 • Rättskyddsförsäkring. Advokat- och rättegångskostnader.
 • Kompanjonförsäkring. När du driver företaget tillsammans med någon annan.Exempel på försäkring för din familj:

Liv- och olycksfallsförsäkring.


Några exempel på försäkringar för dina anställda:

 • Grupplivförsäkring
 • Arbetsmarknadsförsäkring
 • Kollektivavtal stadgar en skyldighet att teckna försäkringar för anställda som omfattas av kollektivavtal
 • Pensionsförsäkring.


Källa: www.nutek.se


Erbjudande:
Vi har avtal på många olika försäkringsbolag. Planerar du att teckna försäkring, vill vi be dig att se närmare på vad vi kan erbjuda dig. Använd länken nedan.
 

Önskar kontakt med försäkringsbyrå
Annons
Samarbetspartners