Menu Menu
meny

Datorer

 

I dagens samhälle kommer de allra flesta till korta om man inte har tillgång till datautrustning. Datamaskinen har blivit en central bricka i företagandet. Fungerar inte datautrustningen som den ska, hämmar det verksamheten i större eller mindre grad. Det finns ett otal olika typer av utrustning och program som är anpassade för olika behov. De val du gör ska spegla vad du önskar använda utrustningen till.


Leverantörer
Marknaden är överhopade av erbjudanden från olika dataleverantörer. För dig som skall besluta om inköp av utrustning och program för första gången är det viktigt att först ställa ett par frågor:

1.     Vad vill jag att datamaskinen skall utföra?
2.     Vilka behov har jag idag och under de närmaste 2-3 åren?
3.     Är det viktigt med hög hastighet?
4.     Hur mycket kan jag själv och vad behöver jag hjälp med?


Punkt 4 kommer i stor utsträckning att styra vilken leverantör du bör använda. Är du väl bevandrad inom data och är i stånd att själv driftsätta ett nätverk, kan du mer fokusera på priset hos de olika leverantörerna. Är du däremot normalt eller lite datakunnig och är i behov av hjälp med och driftsätta nätverket, vill vi föreslå att du lägger väl så mycket fokus på köp från en leverantör, som gör mer än att bara sälja utrustning ( "databurksäljare"). Då talar tillgängligheten vid service av utrustningen och den hjälp leverantören erbjuder vid installation och uppföljning under vägen för detta val. De tusenlappar du kan spara genom att köpa från en billig utrustningsleverantör utan egen serviceverkstad, förlorar du snabbt i frustration över utrustning som inte fungerar som den ska. Det finns inte något mer irriterande och kostbart än ett datanätverk som inte fungerar som det ska.

Samla alla inköp om du kan
Alla har väl säkert hört om utrustningsleverantören som skyller på programvaran och omvänt. Detta problem är inte helt taget ur luften. Om du har möjlighet är det vid många tillfällen bäst att samla alla inköp hos en leverantör. Då har du garanti för att du köper utrustning som "passar tillsammans" och du har en kontaktperson du kan förhålla dig till oavsett om problemet kan härledas till programmen eller själva hårdvaran. Dagens datasystem innehåller ofta en rad olika "delar" och det är avgörande att dessa fungerar optimalt tillsammans. Har du köpt allt på ett ställe förenklar det processen när problem uppstår. En annan viktig poäng är att du som större kund, naturligtvis kan uppnå bättre priser, än om du skulle köpa en modul från olika återförsäljare.

Vi hjälper dig med att hitta leverantör
Vi i Eget Bolag har ingått samarbete med olika dataleverantörer runt om i landet. De är alla leverantörer som vänder sig mot små och medelstora företag och de flesta erbjuder hela spektrat inom data och programvaror. För tips om återförsäljare i ditt närområde, använd länken nedan.

 

Önskar kontakt med återförsäljare i mitt närområde
Annons
Samarbetspartners